หน้าหลัก

หน้าหลัก | Techno Plus บริษัทรับซ่อมโครงสร้างอาคาร ระบบกันซึม ระบบเคลือบพื้นผิว

เชี่ยวชาญการติดตั้งระบบเคลือบพื้น แก้ไขซ่อมโครงสร้างอาคารทุกชนิด ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำ และทีมวิศวกรที่เชื่อถือได้ พร้อมรับประกัน และให้บริการหลังการขาย เพื่อตอบแทนท่านที่วางใจเลือกใช้บริการ บริษัท เทคโนพลัส (ไทยแลนด์) จำกัด

ABOUT US

TECHNO PLUS (THAILAND) CO.,LTD.

ติดตั้งเคลือบพื้น Epoxy flooring system, floor hardener system, Polyurethane Concrete System, Paint and Decorative system, waterproofing system,รับทำสนามกีฬา,รับทำกันซึมดาดฟ้า ระบบกันซึม

หน้าหลัก | Techno Plus บริษัทรับซ่อมโครงสร้างอาคาร ระบบกันซึม ระบบเคลือบพื้นผิว

หน้าหลัก | Techno Plus บริษัทรับซ่อมโครงสร้างอาคาร ระบบกันซึม ระบบเคลือบพื้นผิว หน้าหลัก | Techno Plus บริษัทรับซ่อมโครงสร้างอาคาร ระบบกันซึม ระบบเคลือบพื้นผิว หน้าหลัก | Techno Plus บริษัทรับซ่อมโครงสร้างอาคาร ระบบกันซึม ระบบเคลือบพื้นผิว หน้าหลัก | Techno Plus บริษัทรับซ่อมโครงสร้างอาคาร ระบบกันซึม ระบบเคลือบพื้นผิว หน้าหลัก | Techno Plus บริษัทรับซ่อมโครงสร้างอาคาร ระบบกันซึม ระบบเคลือบพื้นผิว ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื้อสัตย์ สุจริต ปฎิบัติต่อลูกค้า

และ ผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม
คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้า และ เราจะได้รับร่วมกันสูงสุด

ดำเนินธุรกิจการแข่งขันบนพื้นฐานความเป็นธรรม
วิสัยทัศน์ของเรา ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื้อสัตย์ สุจริต ปฎิบัติต่อลูกค้า และ ผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม
คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้า และ เราจะได้รับร่วมกันสูงสุด ดำเนินธุรกิจการแข่งขันบนพื้นฐานความเป็นธรรม
คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้า และ เราจะได้รับร่วมกันสูงสุด ดำเนินธุรกิจการแข่งขันบนพื้นฐานความเป็นธรรม

OUR

CLIENTS

OUR

PROJECTS