เกี่ยวกับเรา

ABOUT US.

TECHNOPLUS CO., LTD

``มั่นใจในคุณภาพ ด้วยทีมงามมืออาชีพ``

ผู้เชี่ยวชาญ งานติดตั้ง และ แก้ไขซ่อมแซม ระบบต่าง ๆ

บริษัท เทคโนพลัส (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เทคโนพลัส (ไทยแลนด์) จํากัด บริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญอย่างเฉพาะในงานติดตั้งระบบกันซึม

ระบบเคลือบพื้นผิว ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำคุณภาพสูง และแก้ไขซ่อมโครงสร้างอาคารทุกชนิด อาทิ การซ่อมน้ำซึมตามรอยแตกร้าว

ตอม่อคอนกรีตแตกหลุด ยุบตัว, เหล็กเสริมภายในเป็นสนิม, เสา คานหัก แตกร้าว และซ่อมคอนกรีตเพดานหลุดร่อน เป็นต้น

ทีมช่างมากประสบการณ์ และความชํานาญที่ถูกพัฒนา อบรม ให้มีความเข้าใจในข้อมูล เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทํางาน

พร้อมรับประกัน และให้บริการการหลังการขาย เพื่อตอบแทนท่านที่วางใจเลือกใช้บริการ บริษัท เทคโนพลัส (ไทยแลนด์) จํากัด