ระบบการป้องกันการสึกกร่อน

OUR

SERVICES

ระบบการป้องกันการสึกกร่อน

ปัญหาคอนกรีตกร่อนหรือหลุดร่อนถือเป็นปัญหาที่พบได้กับหลายตึกอาคาร แต่มีผู้คนจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่จะตระหนักถึงความรุนแรงและลงมือแก้ไข หลายท่านมักคิดว่าปัญหาคอนกรีตกร่อนเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อย แต่อันที่จริงนั้น หากตรวจสอบแล้วพบว่าจุดที่กร่อนมีการขยายตัวออกเป็นบริเวณกว้างและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ จากแค่เพียงปัญหาคอนกรีตกร่อน อาจกลายเป็นปัญหาคอนกรีตเสื่อมเรื้อรังจนโครงสร้างวิบัติในท้ายที่สุด

โดยสาเหตุที่ส่งผลให้คอนกรีต หลุดร่อนอาจแบ่งออกมาได้อย่างหลากหลาย เช่น

การเลือกใช้คอนกรีตไม่ถูกกับประเภทของงาน เช่น เลือกใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดต่ำเกินไปและมีความสามารถรับการขัดสีได้น้อย

คอนกรีตมีปริมาณพรุนสูง ทำให้ไม่ไม่สามารถต้านทานการสึกกร่อนได้ดีเท่าที่ควร

คอนกรีตไม่ได้รับการบ่มอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ส่งผลให้คุณสมบัติด้านการต้านทานการสึกกร่อนลดลง

ผสมน้ำในคอนกรีตเกินอัตราที่เหมาะสม ส่งผลให้ขณะกำลังจะแข็งตัว น้ำส่วนเกินดังกล่าวลอยขึ้นมาอยู่บนผิวหน้าคอนกรีตและกลายเป็นบริเวณหน้าคอนกรีตที่เสื่อมสภาพหรือหลุดร่อนได้ง่าย

ระบบการป้องกันการสึกกร่อน | Techno Plus บริษัทรับซ่อมโครงสร้างอาคาร ระบบกันซึม ระบบเคลือบพื้นผิว

ระบบการป้องกันคอนกรีตสึกกร่อนของ Technoplus+

ด้วยการตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว Techonoplus+ จึงได้ผสานเอาทุกองค์ความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันคอนกรีตสึกกร่อนออกมาเป็นระบบการป้องกันคอนกรีต สึกกร่อนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมลงมือประเมินแนวทางการป้องกันและออกแบบแผนการป้องกันให้ออกมาอย่าครอบคลุมจุดเสี่ยง

ทำไมถึงควรป้องกันคอนกรีตสึกกร่อนกับ Technoplus+

ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในด้านงานการป้องกันคอนกรีตสึกกร่อนมากว่าทศวรรษ

ใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือการป้องกันคุณภาพสูง ผสมผสานกับเทคนิคการป้องกันการสึกกร่อนโดยเฉพาะของ Technoplus+

ทีมงานทุกคนไม่เพียงมากประสบการณ์ แต่ยังได้รับการอบรมและฝึกฝนให้มีความเข้าใจข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างดี

ดำเนินงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยเป็นธรรม

ทุกบริการมีการรับประกันและการดูแลหลังการซ่อมแซมเสมอ

การซ่อมแซม

อาคาร

งานซ่อมแซม

งานก่อสร้างทั่วไป