TechnoPlus

การป้องกันการกร่อน

ปัจจุบัน มากกว่าแสนครัวเรือนในประเทศไทยเผชิญกับปัญหาอาคารร้าวเรื้อรังโดยปราศจากการแก้ไข แม้อาจจะดูเหมือนว่าเป็นเพียงแค่ ‘รอยร้าว’ หรือ ‘รอยแตก’  แต่อันที่จริง บรรดา ‘รอย’ ดังกล่าวคือสัญญาณบ่งชี้ ‘อาการป่วยของอาคาร’ อย่างหนักหนาสาหัสที่ผู้อยู่อาศัยไม่ควรมองข้ามหรือละเลย

การป้องกันการกร่อน | Techno Plus บริษัทรับซ่อมโครงสร้างอาคาร ระบบกันซึม ระบบเคลือบพื้นผิว

การป้องกันการกร่อน

ปัญหาคอนกรีตกร่อนหรือหลุดร่อนถือเป็นปัญหาที่พบได้กับหลายตึกอาคาร แต่มีผู้คนจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่จะตระหนักถึงความรุนแรงและลงมือแก้ไข หลายท่านมักคิดว่าปัญหาคอนกรีตกร่อนเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อย แต่อันที่จริงนั้น หากตรวจสอบแล้วพบว่าจุดที่กร่อนมีการขยายตัวออกเป็นบริเวณกว้างและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ จากแค่เพียงปัญหาคอนกรีตกร่อน อาจกลายเป็นปัญหาคอนกรีตเสื่อมเรื้อรังจนโครงสร้างวิบัติในท้ายที่สุด

การป้องกันการกร่อน | Techno Plus บริษัทรับซ่อมโครงสร้างอาคาร ระบบกันซึม ระบบเคลือบพื้นผิว

อาคาร

ปัญหาคอนกรีตกร่อนหรือหลุดร่อนถือเป็นปัญหาที่พบได้กับหลายตึกอาคาร แต่มีผู้คนจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่จะตระหนักถึงความรุนแรงและลงมือแก้ไข หลายท่านมักคิดว่าปัญหาคอนกรีตกร่อนเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อย แต่อันที่จริงนั้น หากตรวจสอบแล้วพบว่าจุดที่กร่อนมีการขยายตัวออกเป็นบริเวณกว้างและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ จากแค่เพียงปัญหาคอนกรีตกร่อน อาจกลายเป็นปัญหาคอนกรีตเสื่อมเรื้อรั้งจนโครงสร้างวิบัติในท้ายที่สุด

การป้องกันการกร่อน | Techno Plus บริษัทรับซ่อมโครงสร้างอาคาร ระบบกันซึม ระบบเคลือบพื้นผิว

งานก่อสร้างทั่วไป

ด้วยการตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว Techonoplus+ จึงได้ผสานเอาทุกองค์ความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันคอนกรีตสึกกร่อนออกมาเป็นระบบการป้องกันคอนกรีตอาคารสึกกร่อนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ช่วยประเมินแนวทางการป้องกันและออกแบบแผนการป้องกันอย่างตรงจุดและครอบคลุม