ผลงานของ Techno Plus

ระบบกันซึม

ระบบกันรั่วซึม คือ การเคลือบป้องกันการรั่วซึมและรอยแตกร้าวบริเวณต่าง ๆ ของอาคาร เช่น หลังคา, ดาดฟ้า, ผนัง, พื้น เป็นต้น ด้วยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการเคลือบจากสารเคลือบคุณภาพสูงประเภทต่าง ๆ และความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกันรั่วซึม

งานขัดเคลือบและตกแต่งพื้น

การซ่อมแซม

การป้องกันการกร่อน