TechnoPlus

การซ่อมแซม

ปัจจุบัน มากกว่าแสนครัวเรือนในประเทศไทยเผชิญกับปัญหาอาคารร้าวเรื้อรังโดยปราศจากการแก้ไข แม้อาจจะดูเหมือนว่าเป็นเพียงแค่ ‘รอยร้าว’ หรือ ‘รอยแตก’  แต่อันที่จริง บรรดา ‘รอย’ ดังกล่าวคือสัญญาณบ่งชี้ ‘อาการป่วยของอาคาร’ อย่างหนักหนาสาหัสที่ผู้อยู่อาศัยไม่ควรมองข้ามหรือละเลย

การซ่อมแซม | Techno Plus บริษัทรับซ่อมโครงสร้างอาคาร ระบบกันซึม ระบบเคลือบพื้นผิว

การซ่อมแซม

นอกจากปัญหาอาคารร้าว หลายแห่งยังเผชิญกับภาวะเสื่อมโทรมของพื้นที่ภายในอาคารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หลังคา, พื้น ฯลฯ ด้วยความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว Technoplus+ จึงได้ออกแบบ ‘ระบบงานซ่อมแซมบำรุง (repairing)’ ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยขจัดและบรรเทาทุกปัญหาของการใช้งานอาคารและการอยู่อาศัย

การซ่อมแซม | Techno Plus บริษัทรับซ่อมโครงสร้างอาคาร ระบบกันซึม ระบบเคลือบพื้นผิว

ประเภทฉีดอีพ็อกซี่

การซ่อมรอยร้าวคอนกรีตด้วยการฉีดอีพ็อกซี่คือการฉีดอีพ็อกซี่เข้าไปในรอยร้าว เพื่อผสานและยึดให้รอยร้าวกลับเข้าสู่โครงสร้างคอนกรีตเดียวกันเหมือนเดิมและรับกำลังได้ดีเช่นเดิม