การซ่อมแซม

OUR

SERVICES

การซ่อมแซม

ปัจจุบัน มากกว่าแสนครัวเรือนในประเทศไทยเผชิญกับปัญหาอาคารร้าวเรื้อรังโดยปราศจากการแก้ไข แม้อาจจะดูเหมือนว่าเป็นเพียงแค่ ‘รอยร้าว’ หรือ ‘รอยแตก’  แต่อันที่จริง บรรดา ‘รอย’ ดังกล่าวคือสัญญาณบ่งชี้ ‘อาการป่วยของอาคาร’ อย่างหนักหนาสาหัสที่ผู้อยู่อาศัยไม่ควรมองข้ามหรือละเลย

TECHNO PLUS

นอกจากปัญหาอาคารร้าว หลายแห่งยังเผชิญกับภาวะเสื่อมโทรมของพื้นที่ภายในอาคารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หลังคา, พื้น ฯลฯ ด้วยความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว Technoplus+ จึงได้ออกแบบ ‘ระบบงานซ่อมแซมบำรุง (repairing)’ ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยขจัดและบรรเทาทุกปัญหาของการใช้งานอาคารและการอยู่อาศัย

การซ่อมแซม | Techno Plus บริษัทรับซ่อมโครงสร้างอาคาร ระบบกันซึม ระบบเคลือบพื้นผิว

ทำไมถึงควรซ่อมแซมบำรุงอาคารของคุณกับ Technoplus+

งานซ่อมแซมเป็นงานละเอียดอ่อนที่ขั้นตอน ‘การประเมินสาเหตุของปัญหา’ สำคัญมากเทียบเท่ากับกับขั้นตอนซ่อม หากผู้เชี่ยวชาญระบุสาเหตุผิดพลาด ย่อมหมายถึงวิธีการซ่อมแซมที่ไม่มีประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้ที่ Technoplus+ เราจึงมีทีมงานผู้ชำนาญสามารถช่วยประเมินสาเหตุของปัญหาอาคารก่อนอย่างละเอียด เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ไขที่ตรงจุดอย่างแท้จริง

ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในด้านงานซ่อมแซมมากว่าทศวรรษ

ใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือการซ่อมบำรุงคุณภาพสูง ผสมผสานกับเทคนิคการซ่อมบำรุงเฉพาะของ Technoplus+

ทีมงานทุกคนไม่เพียงมากประสบการณ์ แต่ยังได้รับการอบรมและฝึกฝนให้มีความเข้าใจข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างดี

ดำเนินงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยเป็นธรรมดี

ทุกบริการมีการรับประกันและการดูแลหลังการซ่อมแซมเสมอ

ประเภทงานซ่อมแซมของ Techonoplus+

1. งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีตด้วยการฉีดอีพ็อกซี่ (Injection Epoxy)

2. งานรีโนเวทและปรับปรุง (Renovation)

การซ่อมแซม

ประเภทฉีดอีพ็อกซี่

การซ่อมแซม

ประเภทรีโนเวท