Civil Repair Work

งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร

แม้โดยมาตรฐานโครงสร้างคอนกรีตอาคารจะมีความแข็งแรงและสามารถทนทานต่อทุกสภาพการใช้งานได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อเวลาล่วงเลย โครงสร้างคอนกรีตดังกล่าวย่อมสามารถเสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา หรืออาจเกิดภาวะวิบัติฉับพลันจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนอาคารที่ถูกสร้างมาสำหรับเป็นที่พักอาศัยให้กลายเป็นอาคารพาณิชย์ รองรับน้ำหนักและการใช้งานที่หนักกว่าเดิม ตลอดจนอุบัติเหตุเพลิงไหม้ที่ส่งผลให้คอนกรีตเสียคุณภาพและกำลังในการรับน้ำหนัก กระบวนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่เสื่อมสภาพจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการยืดอายุและกำลังของคอนกรีตและรักษามาตรฐานความปลอดภัยของอาคารตลอดจนชีวิตและทรัพย์ของผู้อยู่อาศัย

งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร

 

 

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในงานซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร Technoplus+ สามารถดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างอาคารที่มีสภาวะสึกหรอและเสื่อมสภาพได้ในรูปแบบและทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างคาน, เสาพื้น, ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก จนกระทั่งอุโมงค์ใต้ดิน

ทำการตรวจสอบและประเมินความเสียหายของโครงสร้างก่อนให้แน่ชัด เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างตรงจุด

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม มุ่งมั่นซ่อมแซมโครงสร้างให้สามารถกลับมารับน้ำหนักได้ดีดังเดิมและเพิ่มสมรรถภาพโดยรวมของโครงสร้างอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ทำไมถึงควรป้องกันคอนกรีตสึกกร่อนกับ Technoplus+

    • ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในด้านงานการป้องกันคอนกรีตสึกกร่อนมากว่าทศวรรษ

    • ใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือการป้องกันคุณภาพสูง ผสมผสานกับเทคนิคการป้องกันการสึกกร่อนโดยเฉพาะของ Technoplus+

    • ทีมงานทุกคนไม่เพียงมากประสบการณ์ แต่ยังได้รับการอบรมและฝึกฝนให้มีความเข้าใจข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างดี

    • ดำเนินงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยเป็นธรรม

    • ทุกบริการมีการรับประกันและการดูแลงานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารหลังการซ่อมแซมเสมอ