Building

งานเคลือบบ่ออุตสาหกรรม

ปัญหาคอนกรีตกร่อนหรือหลุดร่อนถือเป็นปัญหาที่พบได้กับหลายตึกอาคาร แต่มีผู้คนจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่จะตระหนักถึงความรุนแรงและลงมือแก้ไข หลายท่านมักคิดว่าปัญหาคอนกรีตกร่อนเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อย แต่อันที่จริงนั้น หากตรวจสอบแล้วพบว่าจุดที่กร่อนมีการขยายตัวออกเป็นบริเวณกว้างและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ จากแค่เพียงปัญหาคอนกรีตกร่อน อาจกลายเป็นปัญหาคอนกรีตเสื่อมเรื้อรังจนโครงสร้างวิบัติในท้ายที่สุด

ระบบการป้องกันคอนกรีตอาคารสึกกร่อนของ Technoplus+

 • ด้วยการตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว Techonoplus+ จึงได้ผสานเอาทุกองค์ความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันคอนกรีตสึกกร่อนออกมาเป็นระบบการป้องกันคอนกรีตอาคารสึกกร่อนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยการปกป้องผิวคอนกรีตไม่ให้สัมผัสกับสารเคมีโดยตรง เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของคอนกรีตให้นานมากยิ่งขึ้น

พื้นที่เหมาะสมกับการติดตั้ง

   • บ่ออุตสหาหกรรม
   • บ่อบำบัต
   • บำน้ำเสีย
   • บ่อเกลือ
   • บ่อที่มีสารเคมีต่าง ๆ

ทำไมถึงควรซ่อมแซมบำรุงอาคารของคุณกับ Technoplus+

  • ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในด้านงานการป้องกันคอนกรีตสึกกร่อนมากว่าทศวรรษ

  • ใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือการป้องกันคุณภาพสูง ผสมผสานกับเทคนิคการป้องกันการสึกกร่อนโดยเฉพาะของ Technoplus+  

  • ทีมงานทุกคนไม่เพียงมากประสบการณ์ แต่ยังได้รับการอบรมและฝึกฝนให้มีความเข้าใจข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างดี

  • ดำเนินงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยเป็นธรรม

  • ทุกบริการมีการรับประกันและการดูแลหลังการซ่อมแซมเสมอ