Building

งานเคลือบบ่ออุตสาหกรรม

ปัญหาคอนกรีตกร่อนหรือหลุดร่อนถือเป็นปัญหาที่พบได้กับหลายตึกอาคาร แต่มีผู้คนจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่จะตระหนักถึงความรุนแรงและลงมือแก้ไข หลายท่านมักคิดว่าปัญหาคอนกรีตกร่อนเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อย แต่อันที่จริงนั้น หากตรวจสอบแล้วพบว่าจุดที่กร่อนมีการขยายตัวออกเป็นบริเวณกว้างและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ จากแค่เพียงปัญหาคอนกรีตกร่อน อาจกลายเป็นปัญหาคอนกรีตเสื่อมเรื้อรังจนโครงสร้างวิบัติในท้ายที่สุด

โดยสาเหตุที่ส่งผลให้คอนกรีตหลุดร่อนอาจแบ่งออกมาได้อย่างหลากหลาย เช่น

 • การเลือกใช้คอนกรีตไม่ถูกกับประเภทของงาน เช่น เลือกใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดต่ำเกินไปและมีความสามารถรับการขัดสีได้น้อย
 • คอนกรีตมีปริมาณพรุนสูง ทำให้ไม่ไม่สามารถต้านทานการสึกกร่อนได้ดีเท่าที่ควร
 • คอนกรีตไม่ได้รับการบ่มอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ส่งผลให้คุณสมบัติด้านการต้านทานการสึกกร่อนลดลง
 • ผสมน้ำในคอนกรีตเกินอัตราที่เหมาะสม ส่งผลให้ขณะกำลังจะแข็งตัว น้ำส่วนเกินดังกล่าวลอยขึ้นมาอยู่บนผิวหน้าคอนกรีตและกลายเป็นบริเวณหน้าคอนกรีตที่เสื่อมสภาพหรือหลุดร่อนได้ง่าย

ระบบการป้องกันคอนกรีตอาคารสึกกร่อนของ Technoplus+

 • ด้วยการตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว Techonoplus+ จึงได้ผสานเอาทุกองค์ความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันคอนกรีตสึกกร่อนออกมาเป็นระบบการป้องกันคอนกรีตอาคารสึกกร่อนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ช่วยประเมินแนวทางการป้องกันและออกแบบแผนการป้องกันอย่างตรงจุดและครอบคลุม

   

ทำไมถึงควรซ่อมแซมบำรุงอาคารของคุณกับ Technoplus+

  • ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในด้านงานการป้องกันคอนกรีตสึกกร่อนมากว่าทศวรรษ

    

  • ใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือการป้องกันคุณภาพสูง ผสมผสานกับเทคนิคการป้องกันการสึกกร่อนโดยเฉพาะของ Technoplus+  

  • ทีมงานทุกคนไม่เพียงมากประสบการณ์ แต่ยังได้รับการอบรมและฝึกฝนให้มีความเข้าใจข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างดี

    

  • ดำเนินงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยเป็นธรรม

  • ทุกบริการมีการรับประการและการดูแลหลังการซ่อมแซมเสมอ