Injection Epoxy

การซ่อมรอยร้าวคอนกรีตและพื้นคอนกรีต ด้วยการฉีดอีพ็อกซี่

การซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยร้าวพื้นคอนกรีต ด้วยการฉีดอีพ็อกซี่คือการฉีดอีพ็อกซี่เข้าไปในรอยร้าว เพื่อผสานและยึดให้รอยร้าวกลับเข้าสู่โครงสร้างคอนกรีตเดียวกันเหมือนเดิมและรับกำลังได้ดีเช่นเดิม

อีพ็อกซี่คืออะไร (Epoxy)

อีพ็อกซี่ คือ สารยึดสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ก่อนฉีดมีลักษณะเป็นของเหลว และเมื่อฉีดหรืออัดลงในคอนกรีต จะเริ่มแข็งตัวและเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสารยึดเกาะได้อย่างแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ

ด้วยเทคนิคการซ่อมแซมรอยร้าวคอนกรีตด้วยการฉีดอีพ็อกซี่ของ Technoplus+ จะสามารถเชื่อมรอยแตกของอาคารให้เป็นชิ้นเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะการซ่อมแซม

 • ถือเป็นวิธีการซ่อมแซมรอยร้าวคอนกรีตที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด

 • สามารถใช้กับรอยร้าวที่มีขนาดกว้าง 1 มม. ขึ้นไป บริเวณ พื้น ผนัง ท้องพื้น คาน เสา

 • ก่อนซ่อมแซมต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดรอยร้าวให้แน่ใจว่ารอยร้าวไม่มีการเคลื่อนตัว มิฉะนั้น การซ่อมจะไม่เป็นผลและรอยร้าวจะเกิดซ้ำอีก

 • ผู้ซ่อมแซมต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ทำไมถึงควรซ่อมรอยร้าวพื้นคอนกรีตของคุณกับ Technoplus+

 • งานซ่อมรอยร้าวพื้นคอนกรีต เป็นงานละเอียดอ่อนที่ขั้นตอน ‘การประเมินสาเหตุของปัญหา’ สำคัญมากเทียบเท่ากับขั้นตอนซ่อม หากผู้เชี่ยวชาญระบุสาเหตุผิดพลาด ย่อมหมายถึงวิธีการซ่อมแซมที่ไม่มีประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้ที่ Technoplus+ เราจึงมีทีมงานผู้ชำนาญสามารถช่วยประเมินสาเหตุของปัญหาอาคารก่อนอย่างละเอียด เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ไขที่ตรงจุดอย่างแท้จริง

 • ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในด้านงานซ่อมรอยร้าวพื้นคอนกรีตมากว่าทศวรรษ  

 • ใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือการซ่อมบำรุงคุณภาพสูง ผสมผสานกับเทคนิคการซ่อมรอยร้าวพื้นคอนกรีตเฉพาะของ Technoplus+

 • ดำเนินงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยเป็นธรรม

 • ทีมงานทุกคนไม่เพียงมากประสบการณ์ แต่ยังได้รับการอบรมและฝึกฝนให้มีความเข้าใจข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างดี

 • ดำเนินงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยเป็นธรรม

 • ทุกบริการมีการรับประกันและการดูแลการซ่อมรอยร้าวพื้นคอนกรีตหลังการซ่อมแซมเสมอ

วิธีซ่อมรอยร้าวพื้นคอนกรีต ด้วย อีพ็อกซี่ ช่วยให้พื้นกลับมาเรียบเนียนดังเดิม

 

วิธีซ่อมรอยร้าวพื้นคอนกรีต ด้วยการฉีดอีพ็อกซี่ บริการซ่อมรอยร้าวคอนกรีต | Techno Plus บริษัทรับซ่อมโครงสร้างอาคาร ระบบกันซึม ระบบเคลือบพื้นผิวเป็นเรื่องปรกติที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีการชำรุดผุพังไปตามกาลเวลา สิ่งก่อสร้างต่างๆ ย่อมมีการแตกร้าวเป็นรอยทำให้อาคารไม่น่าดู ยิ่งพื้นคอนกรีตแล้วยิ่งอันตราย อาจทำให้เกิดการสะดุดล้มเกิดขึ้นได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการซ่อมรอยร้าวพื้นคอนกรีตเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งวิธีที่นิยมใช้กันมาก เห็นจะเป็นการซ่อมรอยร้าวพื้นคอนกรีตด้วยอีพ็อกซี่ (Epoxy)

อีพ็อกซี่คืออะไร?

อีพ็อกซี่ คือ สารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีความยึดเกาะที่ดี ก่อนฉีด อีพ็อกซี่จะมีลักษณะเป็นของเหลวแต่เมื่อฉีดหรืออัดลงในคอนกรีต อีพ็อกซี่จะเริ่มแข็งตัวและเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสารยึดเกาะที่มีความแข็งแรงและประสิทธิภาพ สามารถใช้กับรอยร้าวที่มีขนาดกว้าง 1 มม. ขึ้นไป นอกจากนี้อีพ็อกซี่ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถแข็งตัวได้แม้กระทั้งอยู่ในน้ำแต่กระนั้นก็ไม่ใช่น้ำยาสาระพัดนึกที่สามารถเชื่อมได้ทุกรอยร้าว
ก่อนจะซ่อม ต้องแน่ใจเสียก่อนว่ารอยไม่มีการเคลื่อนตัว
บางครั้งการการวิเคราะห์รอยร้าวที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งจำเป็น ต้องทราบให้แน่ชัดก่อนว่าราวร้าวนี้จะไม่มีการเคลื่อนตัว หากเป็นรอบร้าวที่มีการเคลื่อนตัวจะทำให้การฉีดอีพ็อกซี่เข้าไปไม่ได้ผล ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน

รอยร้าวคอนกรีตเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง?

สาเหตุที่ทำให้เกิดรอยแตกร้าวชนิดนี้แบ่งออกเป็นประเภทหลักๆ ได้ดังนี้

1.การขยับตัวของแบบหล่อคอนกรีต

รอยร้าวชนิดนี้มีสาเหตุมาจากความชื้น ซึ่งทำให้แบบหล่อคอนกรีตพองตัวและไม่แข็งแรงพอรับน้ำหนักของคอนกรีตได้ อย่างไรก็ตามวัสดุยึดตรึงแบบ ไม่ว่าจะเป็นตะปู หรือ น๊อต ถ้าเกิดการหลุดหรือหลวมก็อาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้แบบขยับตัวได้เช่นกัน นอกจากนี้การเทคอนกรีตลงบนพื้นที่มีความชื้นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พื้นที่รองรับเกิดการเคลื่อนไหวหรือขยับตัว ทำให้เกิดรอยร้าวได้ การทรุดตัวของพื้นอันเนื่องมาจากการบดอัดที่ไม่แน่นก็ทำให้เกิดรอยร้าวได้เช่นกัน รอยร้าวที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวนี้รูปร่างไม่แน่นอนการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดรอยร้าวสามารถที่กระทำได้ด้วยการตรวจความแน่นของพื้นที่รองรับและแบบหล่อก่อนที่จะติดสินใจเทคอนกรีตลงไป

2.การทรุดหรือจมตัวของวัสดุผสมหยาบในเนื้อคอนกรีต

รอยร้าวชนิดนี้มีสาเหตุมาจากการผสมของคอนกรีตที่เหลวเกินไป ดังนั้นในช่วงเวลาที่คอนกรีตกำลังก่อตัวอยู่ วัสดุผสมที่มีน้ำหนักและมวลหนาแน่น อย่าง พวกหินและทรายจะจมอยู่เบื้องล่าง ยิ่งถ้ามีเหล็กเสริม ท่อสายไฟ หรือท่อน้ำอยู่ในคอนกรีตที่ผสมไม่ดี หินและทรายที่ผสมอยู่จะจมตัวทรุดตัวอยู่รอบๆ เหล็กเสริม ท่อสายไฟ หรือท่อน้ำ ทำให้เกิดรอยร้าวบนผิวหน้าคอนกรีตตามแนวของวัสดุนั้นๆ

3.การหดตัวของคอนกรีตในขณะก่อตัว

รอยร้าวชนิดนี้ สาเหตุเกิดจากอัตราการระเหยตัวของน้ำสูงกว่าปริมาณน้ำที่ถูกขับออกจากคอนกรีตในขณะก่อตัว เนื่องจากสภาพของดินฟ้าอากาศ และอุณหภูมิของคอนกรีต รอยร้าวชนิดนี้พบมากที่สุดบนพื้นคอนกรีต ลักษณะการร้าวส่วนใหญ่จะร้าวเป็นเส้นตรงหรือเป็นรูปตีนกาและมีความลึกมาก บางกรณีอาจร้าวตลอดความหนาของพื้นคอนกรีต

4.การเคลื่อนตัวของชั้นดินใต้คอนกรีต

เนื่องจากเปลือกโลกการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะลาวาใต้พื้นโลกที่การไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแตกราวบนพื้นคอนกรีตได้

บริษัท เทคโนพลัส (ไทยแลนด์) จํากัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซึ่งเราให้ความใส่ใจและตรวจสอบรอยร้าวอย่างละเอียด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใรความสำคัญเทียบเท่ากับขั้นตอนซ่อม เพราะหากผู้เชี่ยวชาญระบุสาเหตุผิดพลาด ย่อมหมายถึงวิธีการซ่อมแซมที่ไม่มีประสิทธิผล เราจึงมีทีมงานผู้ชำนาญสามารถช่วยประเมินสาเหตุของปัญหาอาคารก่อนอย่างละเอียด เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ไขที่ตรงจุดอย่างแท้จริง หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อ บริษัท เทคโนพลัส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ที่ technoplus.th@gmail.com หรือ โทร: 02-136-7137 และ 096-867-1888