Injection Epoxy

การซ่อมรอยร้าวคอนกรีตด้วยการฉีดอีพ็อกซี่

การซ่อมรอยร้าวคอนกรีตด้วยการฉีดอีพ็อกซี่คือการฉีดอีพ็อกซี่เข้าไปในรอยร้าว เพื่อผสานและยึดให้รอยร้าวกลับเข้าสู่โครงสร้างคอนกรีตเดียวกันเหมือนเดิมและรับกำลังได้ดีเช่นเดิม

อีพ็อกซี่อะไรคือ (Epoxy)

อีพ็อกซี่ คือ สารยึดสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ก่อนฉีดมีลักษณะเป็นของเหลว และเมื่อฉีดหรืออัดลงในคอนกรีต จะเริ่มแข็งตัวและเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสารยึดเกาะได้อย่างแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ

ด้วยเทคนิคการซ่อมแซมรอยร้าวคอนกรีตด้วยการฉีดอีพ็อกซี่ของ Technoplus+ จะสามารถเชื่อมรอยแตกของอาคารให้เป็นชิ้นเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะการซ่อมแซม

 • ถือเป็นวิธีการซ่อมแซมรอยร้าวคอนกรีตที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด

 • สามารถใช้กับรอยร้าวที่มีขนาดกว้าง 1 มม. ขึ้นไป บริเวณ พื้น ผนัง ท้องพื้น คาน เสา

 • ก่อนซ่อมแซมต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดรอยร้าวให้แน่ใจว่ารอยร้าวไม่มีการเคลื่อนตัว มิฉะนั้น การซ่อมจะไม่เป็นผลและรอยร้าวจะเกิดซ้ำอีก

 • ผู้ซ่อมแซมต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ทำไมถึงควรซ่อมแซมบำรุงอาคารของคุณกับ Technoplus+

 • งานซ่อมแซมเป็นงานละเอียดอ่อนที่ขั้นตอน ‘การประเมินสาเหตุของปัญหา’ สำคัญมากเทียบเท่ากับขั้นตอนซ่อม หากผู้เชี่ยวชาญระบุสาเหตุผิดพลาด ย่อมหมายถึงวิธีการซ่อมแซมที่ไม่มีประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้ที่ Technoplus+ เราจึงมีทีมงานผู้ชำนาญสามารถช่วยประเมินสาเหตุของปัญหาอาคารก่อนอย่างละเอียด เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ไขที่ตรงจุดอย่างแท้จริง

 • ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในด้านงานซ่อมแซมมากว่าทศวรรษ  

 • ใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือการซ่อมบำรุงคุณภาพสูง ผสมผสานกับเทคนิคการซ่อมบำรุงเฉพาะของ Technoplus+

 • ดำเนินงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยเป็นธรรม

 • ทีมงานทุกคนไม่เพียงมากประสบการณ์ แต่ยังได้รับการอบรมและฝึกฝนให้มีความเข้าใจข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างดี

 • ดำเนินงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยเป็นธรรม

 • ทุกบริการมีการรับประการและการดูแลหลังการซ่อมแซมเสมอ