Paint and Decoratives System

ระบบทาสีและการตกแต่ง

Technoplus+ ให้บริการระบบงานทาสีและตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร, โรงงาน, ที่พักอาศัย ทั้งในบริเวณพื้นและผนัง เพื่อแก้ไขรอยแตกร้าวบนพื้นผิว ตลอดจนแก้ไขปัญหาสีหลุดร่อนไม่สวยงาม ให้กลับมาดูดี เหมือนใหม่เช่นเดิม

ด้วยความชำนาญและประสบการณ์ในงานระบบทาสีและการตกแต่งมากว่าทศวรรษ เราพร้อมให้บริการกับอาคารทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงโรยตัวและนั่งร้าน พร้อมมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการทำงานที่ได้รับการยอมรับ และเทคนิคเฉพาะที่จะช่วยให้สีและการตกแต่งออกมาอย่างสม่ำเสมอและคงทน

Techono plus+

ประโยชน์ของระบบการทาสีและแต่ง

 • ช่วยเพิ่มสีสันและความสวยงามให้กับอาคารหรือพื้น
 • สร้างเอกลักษณ์และการจดจำที่ดีให้กับอาคาร 
 • ได้สีที่สม่ำเสมอ เรียบเนียน สวยงาม 
 • ได้สีคุณภาพคงทนที่เหมาะกับสภาพของแต่ละพื้นผิวอย่างแท้จริง คัดเลือกโดยผู้ให้บริการ 
 • สามารถทาและตกแต่งบริเวณภายนอกอาคารด้วยระบบนั่งร้านและโรยตัว 

ทำไมถึงควรทาสีและตกแต่งอาคารกับ Technoplus+

 • ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานระบบทาสีและการตกแต่งมากว่าทศวรรษ

 • เลือกใช้สีคุณภาพสูง ผสมผสานกับเทคนิคการทาและการตกแต่งให้สม่ำเสมอและคงทนเฉพาะของ Technoplus+

 • มีหลากหลายสีสันให้เลือกตามความต้องการ พร้อมกับตัวเลือกเคลือบพื้นผิวเพิ่มเติมเพื่อความคงทนและการป้องกันเชื้อราและความชื้น

 • ระบบการทาสีและตกแต่งครอบคลุมทุกบริเวณ ไม่ว่าจะเป็นผนังหรือพื้นผิว ตลอดจนระบบนั่งร้านและโรยตัว

 • ทีมงานทุกคนไม่เพียงมากประสบการณ์ แต่ยังได้รับการอบรมและฝึกฝนให้มีความเข้าใจข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์เป็นอย่างดี

 • ดำเนินงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยเป็นธรรม

 • มีการรับประกันและบริการดูแลหลังงานเสร็จสมบูรณ์