PU Foam Injection

ระบบกันซึมประเภทฉีดพียูโฟม

ระบบกันซึมประเภทการฉีดพียูโฟม คือ เทคโนโลยีการฉีดหรืออัดสารพียูโฟมแรงดันสูงเข้าตามแนวหรือบริเวณที่อาจเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือมีการรั่วซึม เช่น ตามแนวรอยต่อของคอนกรีต ตลอดจนโครงสร้างคอนกรีตที่ต้องสัมผัสกับน้ำหรือรับน้ำเป็นประจำ เช่น ผนังห้องใต้ดิน, กำแพงกันดิน, สระว่ายน้ำ โดยเมื่อสัมผัสกับอากาศและน้ำจะสามารถขยายตัวได้ถึง 30 เท่าและไม่เกิดการหดตัวหลังจากแข็งตัว ตลอดจนไม่ขึ้นกับความชื้นและความแห้งของพื้นผิว ทำให้ได้เนื้อโฟมกันซึมที่แน่นและยืดหยุ่น เข้าถึงทุกจุดเสี่ยง แม้กระทั่งในพื้นที่ขนาดเล็ก

คุณสมบัติเด่น

 • เหมาะสำหรับการป้องกันหรือซ่อมจุดรั่วซึม

 • ไม่มีส่วนผสมที่เป็นพิษ สามารถใช้กับถังน้ำอุปโภคบริโภค สระว่ายน้ำ เป็นต้น

 • สามารถป้องกันหรืออัดจุดรั่วซึมบริเวณที่สัมผัสน้ำตลอดเวลา เช่น แทงก์ ได้อย่างยอดเยี่ยม

 • ขยายตัวได้มากสุดถึง 30 เท่า และไม่มีการหดตัว

 • สามารถเข้าถึงรอยแตกร้าวขนาดเล็กมากได้

 • ยึดเกาะกับผิวชื้นได้อย่างดี

พื้นที่เหมาะสมกับการติดตั้ง

 • บริเวณภายในและบริเวณพื้นที่เปียก เช่น แทงก์น้ำ อ่างเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ เป็นต้น

 • ผนังห้องใต้ดิน อุโมงค์ใต้ดิน กำแพงกันดิน บริเวณที่มีการรั่วซึม

ทำไมถึงควรเลือกติดตั้งระบบกันซึมกับ Technoplus+

 • ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในด้านงานติดตั้งระบบกันซึมมากว่าทศวรรษ

 • ใช้ผลิตภัณฑ์กันซึมอะบิทูเมนคุณภาพสูง ผสมผสานกับเทคนิคการทาบิทูเมนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเฉพาะของ Technoplus+ 

 • ทีมงานทุกคนไม่เพียงมากประสบการณ์ แต่ยังได้รับการอบรมและฝึกฝนให้มีความเข้าใจข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างดี

 • ดำเนินงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยเป็นธรรม

 • ทุกบริการมีการรับประกันและการดูแลหลังการติดตั้งเสมอ